Park w Pokoju
GALERIA

                                                                                               

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Zadanie pt. „Życie zapisane w książce” realizowany w ramach projektu grantowego Innowacyjne oferty spędzania wolnego czasu” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ”


 

Nazwa Projektu/operacji: „Życie zapisane w książce”

Stowarzyszenie Sołectwo Domaradz z siedzibą w Paryżu 1, 46-034 Pokój realizuje projekt „Życie zapisane w książce” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu realizowane są innowacyjnej formy spędzania wolnego czasu poprzez eksperymentalne działania polegające na wypożyczaniu książek w tym ebooków oraz wspólnym pisaniu książki przez wielopokoleniowe rodziny na temat jej losów w kontekście uwarunkowań historyczno -kulturowych LGD i prelekcje z miłośnikami historii i kultury.

Realizacja projektu: 1.08.2018-30.12.2018

Cel zadania: Zapewnienie innowacyjnej formy spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Pokój poprzez promocję czytelnictwa, poznanie historii i kultury gminy Pokój, a także organizację konkursu na napisanie historii własnej wielopokoleniowej rodziny

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje:1;Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu:30

Wartość dofinansowania: 9251,00 zł.


Przewiń do góry