Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

W okresie wakacji 2019 r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

  • chorób układu oddechowego w Szklarskiej Porębie w terminie 30.06 - 20.07.2019 r.
  • wad postawy i chorób układu ruchu w Jedlcu w terminie 08.07 - 28.07.2019 r.

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie- ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
  2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2004-2012 (7-15 lat)
  3. Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą - druk należy pobrać  w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS www.krus.gov.pl -  wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko.
    Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\ opiekuna prawnego zawierającą m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski należy składać do 17 maja 2019 r.

Druki wniosków można pobrać u pracowników w sali obsługi interesantów.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.


KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Oddział Regionalny w Opolu

tel. IP: 624 00 32
tel.: (77) 454 56 41   fax.: (77) 453 84 87
ul. Ozimska 51a, 45-058 Opole


Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 16-04-2019 15:21

Przewiń do góry