Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

                                        

                                                                                             

                            

                                            „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zadanie pn. „Stop niskiej emisji” realizowane w ramach projektu grantowego Akcje edukacyjne i integracyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

.

Nazwa Projektu/operacji: „Stop niskiej emisji”

 

Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju przy ul Sienkiewicza 8 w Pokoju realizuje w ramach otrzymanego dofinansowania zadanie pn. „Stop Niskiej emisji” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu realizowane będą wykłady dotyccząe niskiej emisji,.Zakupionych zostanie 80 czujników czadu oraz 150 szt. maskotek przyrodniczych. Ogłoszony zostanie konkurs plastyczny dot. niskiej emisji w szkołach z terenu gminy Pokój.

Realizacja projektu: 26.06.2018-31.12.2018

Cel zadania: Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Pokój w zakresie niskiej emisji

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:Liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych -:1 ; Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych , którzy uzyskali wiedzę z zakresu niskiej emisji -30 osób w wieku powyżej 50 lat.

Wartość dofinansowania : 10025,00 złPrzewiń do góry