RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zmiana wysokości cen za odprowadzenie ścieków dla miejscowości Zieleniec

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.182/3.2019 z dnia 30-01-2019 na terenie Gminy Pokój zmianie ulega wysokość cen za odprowadzenie ścieków.

Nowa stawka za odprowadzenie ścieków dla miejscowości Zieleniec obowiązuje od 27-03-2019 i wynosi 14,18 zł brutto za 1 m³ odprowadzonych ścieków.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Pokoju  III/19/2018  z dnia 27-12- 2018 r. przy zastosowaniu dopłaty w wysokości 3,00 zł brutto za 1 m³ aktualna cena wynosi 11,18 zł brutto za 1m³.

Wójt Gminy Pokój