RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zmiana wysokości cen za dostarczoną wodę

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.182/3.2019 z dnia 30-01-2019 na terenie Gminy Pokój zmianie ulega wysokość cen za dostarczoną wodę.

Nowa stawka obowiązuje od 01-03-2019 i wynosi 4,43 zł brutto za 1 m³ dostarczonej wody.

Wójt Gminy Pokój