Park w Pokoju
GALERIA

Zarządzenie nr OR.I.0050.18.2019
Wójta Gminy Pokój
z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz §12 uchwały nr IV/46/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu określającego warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Pokój (Dz.Urz.Woj.Op. nr 50 poz.644) zarządzam, co następuje:

§1

Przyznać dotację w wysokości 4 500,00 zł Klubowi Szachowemu Stowarzyszenia Pokój OPP z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

§3

Przyznać dotację w wysokości 4 500,00 zł Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Koło w Pokoju, ul. 1 Maja 24  46-034 Pokój.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pokój
Barbara Zając   

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 18-03-2019 16:50

Przewiń do góry