RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na okres 4 lat (Krogulna, Zieleniec, Pokój, Ładza)

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na okres 4 lat, w trybie przetargu nieograniczonego:

lp.

Położenie nieruchomości, powierzchnia do wydzierżawienia w m2

Nr działki, nazwa obrębu, nr KW

Opis nieruchomości

z przeznaczeniem na dzierżawę

Stawka czynszu dzierżawnego

Okres dzierżawy

1.

Krogulna, przy drodze wojewódzkiej nr 454

5 m2

dz. nr 214/2 km. 2 obręb Krogulna KW OP1U/00071434/9

Działka niezabudowana , klasoużytek B-Ł

 

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2

4 lata

2

Zieleniec, w środku wsi /pas drogi wewnętrznej

5 m2

dz. nr 103 km. 1 obręb Zieleniec KW OP1U/00083188/6

Działka dr, droga gminna wewnętrzna

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2

4 lata

3.

Pokój, w centrum wsi/ pas drogi wewnętrznej

5m2

dz. nr 248/142 km. 2 obręb Pokój Kw OP1U/00083296/6

Działka dr, droga gminna wewnętrzna

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2

4 lata

4.

Ładza, centrum wsi

pas drogi wewnętrznej

5m2

dz. nr 122 km.1 obręb Ładza Kw OP1U/00083185/5

Działka dr, droga gminna wewnętrzna

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2

4 lata

5.

Pokój, centrum wsi przy ul. 1 Maja

5 m2

dz. nr 937/72 km. 1, obręb Pokój KwOP1U/00072456/6

Działka BZ

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2

4 lata

6.

Pokój, centrum wsi przy ul. Sienkiewicza

269 m2

dz. nr 936/72 k.m.1 obręb Pokój KW
71758

Działka B

dzierżawa gruntu

na cele mieszkaniowe

1 zł netto za m2

4 lata

7.

Zieleniec, w centrum wsi

2900 m2

dz. nr 277/2, k.m.1 obręb Zieleniec

KW OP1U/00071375/7

Działka Ł-V

dzierżawa gruntu pod skład drewna

0,5 zł

netto za m2

4 lata

 

Wywieszono na okres 1.03.2019r. -22.03.2019r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz na www.bip.gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

Wójt Gminy Pokój

( - )

Barbara Zając