RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

STOBRAWSKIE CENTRUM PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO W FAŁKOWICACH

 STOBRAWSKIE CENTRUM PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO W FAŁKOWICACH


logotypy.jpeg

 

Gmina Pokój podpisała z Województwem Opolskim umowę o dofinansowanie innowacyjnego projektu pod nazwą Stobrawskie Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach.

quark-2114690_960_720.jpeg
 

 W ramach ogłoszonego naboru w LGD Stobrawski Zielony Szlak gmina Pokój 8.06.2018 r. złożyła wniosek dotyczący rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak –zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 24 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. b – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będącymi przedsiębiorstwami spożywczymi. Pomysł wpisał się w cel ogólny 1 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, w tym w turystyce oraz przedsięwzięcie: 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, określone w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.

 

Dzięki współpracy z LGD Stobrawski Zielony Szlak, a szczególnie zaangażowaniu Pani Jadwigi Kulczyckiej -prezes Zarządu Stowarzyszania LGD Stobrawski Zielony Szlak, miałam okazję zobaczyć "od kuchni" funkcjonowanie inkubatorów w Małopolsce. Niewątpliwie, ta wizyta utwierdziła mnie w przekonaniu, że należy ten pomysł wdrożyć w w gminie Pokój- potwierdziła Barbara Zając Wójt gminy Pokój.

Inkubator przetwórstwa lokalnego daje możliwość: przetwarzania produktów rolnych w odpowiednich, kontrolowanych warunkach, zapewnia im pozyskanie zaufania odbiorców oraz wyższej ceny. Projekt obejmuje wyremontowanie zaplecza dawnej stołówki z kuchnią w budynku gminy. Inkubator będzie zajmował 10 pomieszczeń, w których znajdzie się nowoczesny sprzęt, m.in.: chłodnie, lodówki, kuchenka gazowa, sokowirówka, mikser, mieszarka, szatkownica, krajalnica, obieraczka, pasteryzator, prasa do wyciskania soku,

To wszystko będzie służyło do do przetwarzania i przechowywania produktów spożywczych: warzyw, ziaren zbóż, owoców czy runa leśnego.

 

Ogólnodostępny inkubator będzie otwarty dla drobnych przetwórców produktów rolnych, gospodarstw agroturystycznych, małych firm gastronomicznych i rolników, którzy nie dysponują własnymi magazynami, urządzeniami do przetwórstwa czy przestrzenią kuchenną. W Fałkowicach będą mogli przetwarzać swoje produkty w doskonale wyposażonych i przygotowanych zgodnie z przepisami sanitarnymi pomieszczeniach. Po otwarciu inkubatora zostanie zatrudniona jedna osoba do jego obsługi. Całe przedsięwzięcie jest warte 500 tys. zł, z z czego 318 tysięcy zł (a więc prawie 64 procent) to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina ma czas na realizację zadania do końca 2022 roku.