RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zakład Komunalny Pokój Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę żywności

Pokój, 21.02.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:


:Pokój, 15.02.2019 r.

Zakład Komunalny Pokój Sp. z o.o.
46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8
tel. 77/469 80 97 wew. 29
e-mail: zkp@gminapokoj.pl

Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Komunalny Pokój Sp. z o.o. 46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8, zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę żywności, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art.4 pkt 8.