RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Smacznie Zdrowo na wesoło "Smaki z dawnych lat"

                                                                                                 

          

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 Nazwa Projektu/operacji: „Smacznie zdrowo na wesoło „Smaki z danych lat

Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8, realizuje projekt „Smacznie zdrowo na wesoło „Smaki z danych lat” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu realizowane będą warsztaty, zajęcia, zajęcia i wycieczki przyrodnicze po obszarze LGD Stobrawskiego Zielonego Szlaku.
 

Realizacja projektu: 1.11.2018-31.12.2018

Cel zadania: Zapewnienie innowacyjnej formy spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Pokój poprzez organizację zajęć dla dzieci i dorosłych z terenu gminy Pokój. Spotkania będą miały formę warsztatów, zajęć podróży kulinarnych po obszarze LGD Stobrawski Zielony Szlak.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje:1;Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu:5 osób 50+

Wartość dofinansowania:10000, 00 zł.