RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2020

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - porady tylko telefonicznie - od 16 marca 2020 r.NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2020

Opis usługi:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz
  • o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 2019,  usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać:

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu:

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na obszarze powiatu namysłowskiego należy umawiać telefonicznie:

77 4103 695 wew. 113 oraz 116 – zapisy na wizytę co 30 minut, w następujących dniach i godzinach: wtorek i  czwartek: 8.00 – 15.00,

Chęć skorzystania z nieodpłatnej mediacji należy zgłosić telefonicznie 77 4103 695 wew.113 lub 116 na co najmniej     7 dni roboczych przed zdarzeniem.

Inne informacje:

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad prawnych.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.


Powiat Namysłowski w 2020 r. uruchomił dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

Powyższe Punkty mieszczą się:

- w Starostwie Powiatowym w Namysłowie Plac Wolności 12 a pok. 220, porady udzielane przez radców prawnych i adwokatów.

- w Urzędzie Gminy Pokój  ul. Sienkiewicza 5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert – POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE z siedzibą w Namysłowie, Rynek – Ratusz 21.

Z poradnictwa udzielanego przez radców prawnych, prawników i doradców podatkowych można skorzystać w następujących dniach i godzinach.

Dodatkowo w Punkcie Porad Prawnych w Pokoju świadczone jest również poradnictwo obywatelskie w każdy wtorek i czwartek.


Usytuowanie punktu: Starostwo Powiatowe w Namysłowie Plac Wolności 12 a pok. 220

Telefon: 77 410 -36-95 w. 221

Harmonogram (dni i godziny) udzielania pomocy:

Poniedziałek 16:00-20:00 RP
Wtorek 10:00-14:00 A
Środa 16:00-20:00 RP /A
Czwartek 10:00-14:00 RP
Piątek 14:00-18:00 A

RP – radca prawny udziela porad w punkcie,
A - adwokat udziela porad w punkcie,
A/RP- adwokat udziela porad na zmianę z radcą prawnym


Usytuowanie punktu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju ul. Sienkiewicza 5

Telefon: 77 427-11- 60

Harmonogram (dni i godziny) udzielania pomocy:

Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 13:00-17:00
Czwartek 14:00-18:00
Piątek 10:00-14:00