RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę maskotek przyrodniczych

                                           

Projekt pn „Stop Niskiej emisjirealizowany w ramach projektu grantowego Akcje edukacyjne i integracyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 150 szt. maskotek (pluszaków) przyrodniczych o wysokości 13-16 cm. Maskotki muszą posiadać wszelkie obowiązujące normy, muszą być wykonane z bezpiecznych materiałów i zostać dopuszczone do użytku przez dzieci.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty w tym: podatek vat oraz koszty związane z dostawą .

Termin złożenia oferty:

do 18 grudnia 2018 do godz. 13.00 r. e-mailem :

Termin dostawy:

27 grudnia 2018 r.

na adres:Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój

Osoba do kontaktu:Aleksandra Kołodziejczyk-tel. 774693085 wew. 40

Kryteria oceny ofert- cena 100%

 

                                                                                          Zarząd Stowarzyszenie Pokój