Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

 

                                                                                              

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Nazwa Projektu/operacji: „ Poznajemy zwierzęta żyjące w Borach Stobrawskich na terenie Gminy Pokój”

Stowarzyszenie Sołectwo Domaradz z siedzibą w Paryżu 1, 46-034 Pokój realizuje projekt „Poznajemy zwierzęta żyjące w Borach Stobrawskich na terenie Gminy Pokój” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu odbywają się zajęcia, warsztaty i wycieczki przyrodnicze po obszarze LGD Stobrawskiego Zielonego Szlaku.

Realizacja projektu: 1.09.2018-30.11.2018

Cel zadania: Zapewnienie innowacyjnej formy spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Pokój poprzez organizację zajęć dla dzieci i dorosłych z terenu gminy Pokój w formie zajęć i warsztatów, wycieczek przyrodniczych po obszarze LGD Stobrawskiego Zielonego Szlaku.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje:1;Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu:5 osób 50 +

Wartość dofinansowania: 9 941,00 zł.

 

 


Przewiń do góry