RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Ponowne zapytanie ofertowe na druk i dostawę pocztówek

 

 

 

                                              

Projekt pn „Nie było nas byl las” realizowany realizowany w ramach projektu grantowego Akcje edukacyjne i integracyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gmina Pokój zaprasza do złożenia oferty cenowej na druk i dostawę 300 szt. pocztówek, w formacie A6, układ poziomy, rodzaj papieru-kreda mat 350 g, zadruk dwustronny (pełen kolor/czarno-biały), lakierowanie UV połysk,

Cena powinna zawierać wszystkie koszty w tym: podatek vat, oraz koszty związane z dostawą.

Termin złożenia oferty:

do 10 grudnia 2018 r. do godz. 12.00 e-mailem :

 

 Termin dostawy:

13 grudnia 2018 r.

 

na adres:Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój

Osoba do kontaktu:Aleksandra Kołodziejczyk-tel. 774693085 wew. 40

 

Kryteria oceny ofert- cena 100%

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

Baner Gospodarka Odpadami w Gminie Pokój

Baner-Gmina-Pokoj-Poprawny.png

logo_weber_2013_małe.jpeg

Bioróżnorodne opolskie.jpeg

Link do podstrony Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Link do podstrony Opolska Karta Rodziny i Seniora na stronie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim ssd.opolskie.pl

baner_eUrzad.jpeg

baner_inwestycje.jpeg