Park w Pokoju
GALERIA

                                                                                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Zadanie pt. „ Ekologiczna Sąsiadówka” realizowany w ramach projektu grantowego Akcje edukacyjne i integracyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

.

Stowarzyszenie Sołectwo Domaradz z siedzibą w Paryżu 1, realizuje projekt „Ekologiczna Sąsiadówka”dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu zorganizowany zostanie festyn z okazji Dnia Sąsiada zwany Ekologiczną Sąsiadówką, koncentrujący się na znaczeniu ekologii w naszym życiu i wpływie naszego stylu życia na zmiany klimatu. Festyn ma charakter otwarty i jest skierowany przede wszystkim do grup defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas festynu przeprowadzone zostaną trzy tematyczne konkursy z nagrodami, spotkanie ze strażakami i kominiarzem, którzy przeprowadzą doświadczenie przy użyciu odkurzacza.

 

Realizacja projektu: 26.06.2018-30.09.2018

Cel zadania: Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Pokój w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery pochodzących z domowych kotłowni

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:Liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych -:1 ; Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych , którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu -30 osób w wieku powyżej 50 lat.

Wartość dofinansowania : 12 311 zł


 


Przewiń do góry