RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POKOJU

                                                                                                     

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pokoju w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a9e4c3be-48d0-4a2e-b7c7-610c3eb4aafe


Informacja:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.11.2018.pdf
 


Informacja:DOCInformacja z otwarcia ofert 2.11.2018.doc
 


Zapytanie:DOCZapytanie Wykonawcy 2.doc
 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/459a42fd-30c4-4927-9e74-ca4625f3391d

 Modyfikacja Siwz:DOCModyfikacja Siwz 2.doc
 


Zapytania:DOCZapytanie Wykonawcy.doc


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c2538474-c260-4e1d-9a41-b0f6c31e4082

Modyfikacja Siwz: DOCModyfikacja Siwz 23.10.2018.doc


Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6288fe93-c47c-401d-b894-947f059fcb65

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

DOCSIWZ Rozdział I i II Osp.doc
DOCRozdział III Wzór umowy.doc
Załączniki:

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCZałącznik nr -6.doc
DOCXzalacznik-nr-8.docx
 

Dokumentacja projektowa:

PDFPrzedmiar.pdf
PDF1-A-K.pdf
PDF10-A.pdf
PDF2-A.pdf
PDF3-A-K.pdf
PDF9-A.pdf
PDFIS_OSP_Pokój_PW_IS-1_rzut_WK.pdf
PDFIS_OSP_Pokój_PW_IS-3_rzut_WM.pdf
PDFPW - IE02 - OSP-Pokój- rzut przyziemia.pdf
PDFSST instalacje wewn..pdf
PDFSTWIOR.pdf