Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

ulotka_przedszk.ciekawe.jpeg


logotypy.jpeg

Projekt pt. „Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu”  realizowany w ramach projektu grantowego
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nazwa projektu/operacji: Przedszkolaki, to ciekawe dzieciaki - „Od ziarenka do bochenka"

Kółko Rolnicze w Świerczowie z siedzibą w Świerczowie, ul. Brzeska 43 46-112 Świerczów, realizuje projekt „Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. W ramach projektu zostanie zorganizowana impreza integracyjno-dydaktyczna z udziałem przedszkolaków oraz ich opiekunów.

W ramach imprezy w oparciu o infrastrukturę "Oazy bioróżnorodności Stobrawy" oraz wspomnienia osób starszych zostaną udzielone odpowiedzi na następujące pytania: Jak kiedyś zbierano zboża?, Do czego służył sierp i kosa?", Co to jest cep i żarna? Jak powstaje mąka?, Jak powstaje chleb?...

Przeprowadzone zostaną warsztaty z udziałem uczestników związane z wyrabianiem ciasta na chleb i jego wypiekiem w piecu chlebowym znajdującym się w "Oazie bioróżnorodności Stobrawy".

Do wypieków dodane zostaną zioła - pogadanka na temat ziół.

Zostaną zorganizowane konkursy z nagrodami,  m.in. konkurs - "Moja chrupiąca bułeczka".

W trakcie trwania imprezy degustacja owoców winogron oraz smażenie dżemu z brzoskwiń w żeliwnym garnku na ognisku. Wyciskanie soku z jabłek i winogron  - degustacja soku prosto spod prasy.

Oprócz tego  "serwis kawowy" z tradycyjnymi kołaczami śląskimi oraz pizza, a na zakończenie  ognisko z kiełbaskami, śpiewem i tańcami.

Realizacja projektu: Data - 06.10.2018r. (sobota), godzina od 13.00. Miejsce -"Oaza bioróżnorodności sad Świerczów".

Cel zadania: poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu skierowanych do mieszkańców LGD w tym do osób z grup defaworyzowanych lub wykluczonych.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba ofert spędzania wolnego czasu – 1. Liczba seniorów lub dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu - 50, liczba osób z grup defaryzowanych uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu - 40, liczba osób uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu związanych z aktywnością fizyczną - 20.

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 02-10-2018 13:07

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 05-10-2018 08:25
Przewiń do góry