Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

                                                                               

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zadanie pn. „Poczuj klimat ” realizowany
w ramach projektu grantowego akcje edukacyjne i integracyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nazwa Projektu/operacji: „Poczuj klimat ”

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec z siedzibą Zieleniec 99AII/1, 46-034 Pokój realizuje projekt„Poczuj klimat” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu odbywają się zajęcia, warsztaty i wycieczki które mają charakter zarówno artystyczny jak i edukacyjny.

Realizacja projektu: 23.08.2018-30.09.2018

Cel zadania: edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Pokój w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych:1; Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu – 30 osób 50+

Wartość dofinansowania: 12 311,00 zł.


Przewiń do góry