RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Co w trawie piszczy na Stobrawskim Zielonym Szlaku

                                                                                

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zadanie pn. „Co w trawie piszczy na Stobrawskim Zielonym Szlaku” realizowany w ramach projektu grantowego innowacyjne formy spędzania wolnego czasu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 Nazwa Projektu/operacji: „Co w trawie piszczy na Stobrawskim Zielonym Szlaku”

Stowarzyszenie Sołectwo Domaradz z siedzibą w Paryżu 1, 46-034 Pokój realizuje projekt „Co w trawie piszczy na Stobrawskim Zielonym Szlaku” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu odbywają się zajęcia, warsztaty i wycieczki które mają charakter zarówno artystyczny jak i edukacyjny.

Realizacja projektu: 1.07.2018-30.09.2018

Cel zadania: Zapewnienie innowacyjnej formy spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Pokój poprzez organizację zajęć dla dzieci i dorosłych z terenu gminy Pokój w formie zajęć i warsztatów, wycieczek na obszarze LGD Stobrawski Zielony Szlak.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje:1;Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu:5 osób 50 +

Wartość dofinansowania: 9 941,50 zł.


REKRUTACJA DO PROJEKTU

Informacja o rekrutacji:DOCXInformacja-o-rekrutacji-do-projektu.docx (91,04KB)

Regulamin rekrutacji:DOCRegulamin-rekrutacji.doc (71,00KB)

Dokumenty wymagane do złożenia celem przystąpienia do rekrutacji:DOCXDeklarcja uczestnika.docx (60,06KB)