Park w Pokoju
GALERIA

 

                                                                                               

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zadanie pt.” Poznajmy Razem Historię Rybołówstwa w Gminie Pokój ” realizowane w ramach projektu grantowego innowacyjne formy spędzania wolnego czasu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nazwa Projektu/operacji: Poznajmy Razem Historię Rybołówstwa w Gminie Pokój

Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8, realizuje projekt „Poznajmy Razem Historię Rybołówstwa w Gminie Pokój”dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu realizowane są zajęcia , warsztaty, wycieczki po obszarze LGD Stobrawski Zielony Szlak

 

Realizacja projektu: 01.07.2018-30.09.2018

Cel zadania: Zapewnienie innowacyjnej formy spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Pokój poprzez organizację dla dzieci i dorosłych z terenu gminy Pokój w formie zajęć i warsztatów, wycieczek po obszarze LGD Stobrawski Zielony Szlak.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje:1 ;Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestniczących w rożnych formach spędzania wolnego czasu :5;

Wartość dofinansowania : 9 941,50 zł


REKRUTACJA DO PROJEKTU

Informacja o rekrutacji:DOCXinformacja-o-rekrutacji-do-projektu.docx (92,31KB)

Regulamin rekrutacji:DOCregulamin-rekrutacji.doc (70,50KB)

Dokumenty wymagane do złożenia celem przystąpienia do rekrutacji:DOCXDeklarcja uczestnika Poznajmy razem historię Rybołóstwa w GP.docx (59,78KB)
 


Przewiń do góry