RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Rewitalizacja zabytkowego parku w Pokoju - podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie Projektów, 28 sierpnia 2018 r.

 


28 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju Wójt Gminy Pokój, Barbara Zając, podpisała kolejne cztery umowy o dofinansowanie projektów z Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego w osobach Marszałka Województwa Opolskiego, Andrzeja Buły, oraz Wicemarszałka Województwa Opolskiego, Stanisława Rakoczego. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. są kolejnym etapem rewitalizacji zabytkowego parku w Pokoju.

Podczas uroczystości podpisano również okolicznościowe porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektów partnerskich.


Więcej informacji: