Park w Pokoju
GALERIA
 • DOCzapytanie ofertowe.doc (92,00KB)
 • DOCKLAUZULA INFORMACYJNA.doc (24,00KB)

  Informacja z otwarcia ofert cenowych

 • RTFinformacja z otwarcia ofert.rtf (13,28KB)
   


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                                                                                Pokój, 19 wrześnie 2018 r.
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  Dot. zapytania: na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój

  Informuję, że jako wykonawcę przedmiotowego zamówienia wybrano firmę:

  Logistyka Odpadów Sp. z o.o

  ul. Adama Mickiewicza 29

  40 – 085 Katowice

  oferujące realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 9739,44 zł brutto.

  Uzasadnienie wyboru:
  Na podstawie oceny spełnienia warunków zapytania oraz kryterium wyboru oferty - cena 100 %, ustalono, iż powyższa oferta odpowiada wszystkim wymaganiom oraz złożone zostały wszelkie niezbędne dokumenty określone w zapytaniu, wobec czego została oceniona jako najkorzystniejsza.

  Oferta wpłynęła jako jedyna.

   

                                                                                                          Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                     /-/

                                                                                                           Barbara Zając

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 12-09-2018 15:36

Modyfikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data modyfikacji:
 19-09-2018 14:29
Przewiń do góry