Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju informuje, że można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego, udzielanej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Wnioski można składać w GOPS w Pokoju  w terminie do 10 września 2018 r. w godzinach pracy Ośrodka.

Informacji na temat stypendium szkolnego udziela starszy pracownik socjalny Małgorzata Konat, tel. 77 427 11 60 wew. 24.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. Poz.1943 t.j. z późn. zm.),

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 06-09-2018 11:01

Przewiń do góry