Park w Pokoju
GALERIA

logotypy.jpeg
 

 

Projekt pn. „Gawęda o Paryżu” realizowany w ramach projektu grantowego pod nazwą „Promocja obszaru LGD”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Nazwa Projektu/operacji: Gawęda o Paryżu

 

Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8, realizuje projekt „Gawęda o Paryżu”dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu utworzone zostało miejsce dla mieszkańców i turystów w miejscowości Paryż, gdzie odbywają się cykliczne spotkania w ramach, których można zapoznać się z historią, kulturą i tradycją miejscowości Paryża.

 

Realizacja projektu: 05.2018-08.2018

 

Cel zadania: Promocja obszaru poprzez montaż altany z tablicami

 

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba osób uzyskujących wiedzę o obszarze LGD dzięki udostępnionym materiałom i działaniom promocyjnym:30; Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby turystyczne:1; Liczba projektów skierowanych do turystów:1

 

 

Wartość projektu: 10 210,00 zł

Wartość dofinansowania : 9733,00zł


Przewiń do góry