RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja dla rolników

Od dnia 23 sierpnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną tj. dziki, jelenie, sarny, daniele i łosie z terenu OHZ Przesieka (obwody łowieckie nr 31 i 32) właściciel lub posiadacz gruntów składa u zarządcy obwodów łowieckich tj. PGL LP Nadleśnictwo Kup osobiście  w sekretariacie pokój nr 14 lub listownie na adres:

Nadleśnictwo Kup
ul. 1-go Maja 9
46-082 Kup