Park w Pokoju
GALERIA

boisko.jpeg


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, 27.08.2018 r.:


Zapytanie ofertowe

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro w związku, z czym do niniejszego postępowania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pózn. zm.).
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania pn.:

Wykonanie ogrodzenia panelowego na boisku sportowym w Pokoju oraz walcowanie terenu boiska, dz. nr 311/112, 566/112, 531/112 obręb ewid. Pokój

w ramach realizacji zadania dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Strefa aktywnego wypoczynku na Stobrawskim Zielonym Szlaku” w Pokoju przy ul. Wolności.


1. Zamawiający :  Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec

Zieleniec 99A II/1
46-034 Pokój
NIP: 752-14-49-835
Regon: 161429860
KRS 0000390062
Tel.721 341 978
email: jadwiga.sowa@o2.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest montaż 615 mb (łącznie z odcinkiem bramy i furtek) ogrodzenia panelowego o wys. 120 cm i podmurówki betonowej 30 cm. W ramach realizacji zadania przewiduje się montaż 3 sztuk furtek o szer. min. 1,0 m oraz bramy wjazdowej dwuskrzydłowej uchylnej o szer. min. 4,0 m. Konstrukcja ogrodzenia panelowa ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze zielonym. System mocowania paneli musi chronić przed kradzieżą czy tez rozmontowaniem. Ponadto w ramach zadania przewiduje się również walcowanie terenu dużego boiska treningowego o powierzchni płyty 7140 m2 + pobocza o powierzchni 1038 m2 (razem 8178 m2).


Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 14-08-2018 14:52

Przewiń do góry