Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

logotypy.jpeg

 

Projekt pt. „ Poczuj Klimat!” realizowany w ramach projektu grantowego Akcje edukacyjne i integracyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
Nazwa Projektu/operacji: „ Poczuj Klimat!”
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec, realizuje projekt „Poczuj Klimat!”dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu zorganizowany zostanie ekologiczny piknik, koncentrujący się na znaczeniu ekologii w naszym życiu i wpływie naszego stylu życia na zmiany klimatu. Piknik ma charakter otwarty i jest skierowany przede wszystkim do grup defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas pikniku przeprowadzone zostaną tematyczne zawody i prelekcje z udziałem specjalisty ds. ochrony środowiska, praktyka szefa kuchni, praktyka ogrodnika, nauczyciela wych.-fizycznego.
Realizacja projektu: 23.08.2018-26.08.2018
Cel zadania: Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Pokój w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu.
Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:Liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych -:1 ; Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych , którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu -30 osób w wieku powyżej 50 lat (defaworyzowanych na rynku pracy – do 60 lat kobiety, 65 mężczyźni)
Wartość dofinansowania : 12 311 zł

 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec.png
 


Przewiń do góry