Park w Pokoju
GALERIA

Nie-Sami-Dzielni-teleopieka-logo_www.jpeg

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju zaprasza osoby starsze, samotne, schorowane i niesamodzielne do zgłaszania się do pilotażowego systemu teleopieki uruchamianej na terenie Gminy Pokój w ramach projektu partnerskiego dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” na rok 2018/2019

Systemem TELEOPIEKI zostanie objętych pierwszych 13 osób, które pozytywnie przejdą wymagania rekrutacyjne, czyli:

Podopieczny musi:

  • być mieszkańcem Gminy Pokój,
  • być osobą starszą po 60 r.ż., samotną, schorowaną,
  • być osoba zdrową psychicznie i rozumieć zasady przeznaczenia i działania powierzonego urządzenia „PRZYCISKU ŻYCIA”,
  • wypełnić danymi niezbędne dokumenty, pozwalające na uruchomienie systemu w miejscu zamieszkania Podopiecznego.

Przeprowadzając rekrutacje będziemy kierować się zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Zapraszamy osoby starsze, samotne, schorowane i niesamodzielne do zgłaszania się do pilotażowego systemu TELEOPIEKI w Gminie Pokój na rok 2018/2019. Osoby mogą być również zgłaszane przez najbliższą rodzinę, sąsiadów, znajomych za ich upoważnieniem oraz pisemną zgodą.

Zgłoszenia przyjmują pracownicy socjalni:

Ewa Wróblewska-Olszewska
Danuta Gryl
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
przy ul .Sienkiewicza 5
tel. kont. 77 4 271 160 wew. 26

 Termin przyjmowania zgłoszeń : 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 03-08-2018 09:20

Przewiń do góry