Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Dobry-Start-300-dla-ucznia.jpeg   500-zl-na-dziecko www.jpeg

Informacje ogólne do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia „Za życiem”

Wnioski w sprawie:

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczeń opiekuńczych
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia wychowawczego (500+)
  • świadczenia „dobry start”
  • świadczenia „Za życiem”

od osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Pokój (miejsce zameldowania nie jest istotne) realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju.

Aby otrzymać wypłatę świadczenia klient musi odebrać decyzję administracyjną.

Nie udziela się telefonicznie informacji na temat decyzji administracyjnych, terminów wypłat oraz innych informacji podlegających ochronie danych osobowych.

Powyższe informacje można uzyskać jedynie osobiście w w siedzibie tutejszego ośrodka.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski od mieszkańców gminy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pokoju, ul. Sienkiewicza 5, 46-034 Pokój, tel. 77 4 271 160 wew. 25

Godziny przyjęć klientów:

Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek – Piątek 07:30 - 15:30

Wnioski można również składać za pośrednictwem:

  • poczty (papierowo)
  • elektronicznej: bankowość internetowa; ePUAP.

Kiedy należy złożyć wniosek i kiedy otrzymam decyzję?

Wnioski na okres 2018/2019 przyjmowane są od 01 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 01.07.2018 r.

Ośrodek realizuje wnioski o świadczenia według daty wpływu.

Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji przez tut. Ośrodek na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy (dotyczy tylko wniosków, które zostały wypełnione prawidłowo i dołączono do nich komplet wymaganych dokumentów)

tabela1.jpeg

Złożyłam/złożyłem wniosek w tym samym czasie, co osoba trzecia, a nie mam decyzji?

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Przyczyną może być w szczególności konieczność papierowego pozyskania danych o składkach zdrowotnych wobec osób pobierających emeryturę/rentę, wystąpienie do pracodawcy o udostępnienie danych, konieczność pozyskania danych o dochodach z Urzędu Skarbowego w przypadku złożenia korekty do zeznania.

Złożenie niekompletnego wniosku skutkuje koniecznością wezwania klienta do jego uzupełnienia i wpływa na wydanie decyzji w późniejszym terminie.

Kiedy otrzymam wypłatę?

Aby otrzymać wypłatę świadczenia klient musi odebrać decyzję administracyjną.

W każdej decyzji administracyjnej określony jest termin, w którym będą realizowane wypłaty.
Brak odebrania lub nieodebranie odpowiednio wcześniej decyzji zarówno przed terminem głównym, jak i dodatkowym skutkować może wypłatą w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat.

Prosimy o szybki odbiór decyzji administracyjnych, w celu sprawnego wypłacenia Państwu świadczeń.

Nie zgadzam się z treścią wydanej decyzji, co należy zrobić?

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju.

Od odwołania nie są naliczane opłaty.

Otrzymałem/am wezwanie z Ośrodka, co należy zrobić?

W przypadku, jeżeli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony Ośrodek wezwie Państwa do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku, jeżeli wniosek zostanie złożony bez wymaganych dokumentów Ośrodek wezwie Państwa do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie od 14 do 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 25-07-2018 14:48

Przewiń do góry