Park w Pokoju
GALERIA

Stowarzyszenie Sołectwo Domaradz
Paryż 1
46-034 Pokój
Barbara Czaja -prezes
Teresa Kalis-wiceprezes
nr tel 783 672 728, 791886884
e-mail: barbaraczaja81@wp.pl
NIP: 7521453239, KRS 0000599533
https://www.facebook.com/http.solectwodomaradzstronaglownapl/

 

 


logotypy.jpeg

 

Projekt pt. „ Ekologiczna Sąsiadówka” realizowany w ramach projektu grantowego Akcje edukacyjne i integracyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nazwa Projektu/operacji: „ Ekologiczna Sąsiadówka”

Stowarzyszenie Sołectwo Domaradz z siedzibą w Paryżu 1, realizuje projekt „Ekologiczna Sąsiadówka”dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu zorganizowany zostanie festyn z okazji Dnia Sąsiada zwany Ekologiczną Sąsiadówką, koncentrujący się na znaczeniu ekologii w naszym życiu i wpływie naszego stylu życia na zmiany klimatu. Festyn ma charakter otwarty i jest skierowany przede wszystkim do grup defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas festynu przeprowadzone zostaną trzy tematyczne konkursy z nagrodami, spotkanie ze strażakami i kominiarzem, którzy przeprowadzą doświadczenie przy użyciu odkurzacza.

Realizacja projektu: 26.06.2018-30.09.2018

Cel zadania: Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Pokój w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery pochodzących z domowych kotłowni

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:Liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych -:1 ; Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych , którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu -30 osób w wieku powyżej 50 lat (defaworyzowanych na rynku pracy – do 60 lat kobiety, 65 mężczyźni)

Wartość dofinansowania : 12 311 zł


pobrane.jpeg
 


DOCkonkurs _ekologiczny nt wiedzy o zanieczyszczeniach atmosfery.doc (67,00KB)
DOCkonkurs _ekologiczny_ twórcze wykorzystanie odpadów.doc (73,50KB)
DOCkonkurs _recytatorski.doc (68,50KB)
 


Przewiń do góry