Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

                                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zadanie pt. „ XV Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im C.M. von Webera realizowane w ramach projektu grantowego Organizacja imprez specyficznych dla LGD jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nazwa Projektu/operacji: „ XV Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im C.M. von Webera”

Zadanie pt. „XV Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im C.M. von Webera” realizowane jest dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.W ramach przedsięwzięcia planowane jest zorganizowanie koncertów muzyki klasycznej. Termin zaplanowanego do odbycia pierwszego koncertu w ramach całego festiwalu rozpoczynać się będzie w Dzień Bożego Ciała czyli 31.05.2018 r. natomiast drugi dzień koncertu odbędzie 02.06.2018 r. Koncert odbędzie się w Pokoju. W zamierzeniach koncertów planowane są występy solistów i zespołów oraz koncerty instrumentalne.

Realizacja projektu: 04.2018-06.2018

Cel zadania: Promocja obszaru Stobrawski Zielony Szlak poprzez organizację imprezy specyficznej XV Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba wspartych imprez promocyjnych specyficznych dla LGD:1; Liczba osób uczestniczących w imprezach promocyjnych specyficznych dla LGD:30; liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby turystyczne:1;liczba projektów skierowanych do turystów:1.

 

PDFInformacja o realizacji projektu.pdf (140,93KB)
 


Przewiń do góry