Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Z początkiem kwietnia br rozpoczął się I etap remontu Świetlicy Wiejskiej – budynku OSP w Pokoju. Projekt jest przedsięwzięciem na obszarze subregionu północnego i dotyczy poprawy efektywności energetycznej w budynku publicznym oraz ograniczenie emisji CO2. Obiekt ten posiada istotne znaczenie społeczne w Gminie Pokój. Dotychczasowy jego stan techniczny i energetyczny był dalece niezadowalający. Zaplanowany w projekcie zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację budynku poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w budynku, który charakteryzują się dużą energochłonnością. Zakres prac obejmuje ocieplenie dachu oraz wymianę jego pokrycia, wymianę opraw oświetlenia na energooszczędne, wymianę instalacji grzewczej wykorzystującej odnawialne źródła energii, izolację ścian zewnętrznych, fundamentowych i stropów. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starego systemu grzewczego na odnawialne źródło energii. Uzyska się dzięki temu zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2018 r.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 971 700 zł. Na powyższą inwestycję Gmina Pokój pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 500 000 zł.

Agata Kuszelnicka

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 25-06-2018 14:39

Przewiń do góry