Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

PROJEKT „STREFA  AKTYWNEGO WYPOCZYNKU NA STOBRAWSKIM ZIELONYM SZLAKU”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zadanie pt „Strefa aktywnego wypoczynku na Stobrawskim Zielonym Szlaku”,
realizowane w ramach działania pod nazwą „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2.
„Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego prze społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu „Strefa aktywnego wypoczynku na Stobrawskim Zielonym Szlaku”

Zapytanie ofertowe dotyczy tylko wykonania ogrodzenia boiska oraz walcowanie boiska.

 

 

                                                                                                                                                                        Pokój, 13.08.2018 r.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

na wykonanie zadania pn.:

 

Wykonanie ogrodzenia panelowego na boisku sportowym w Pokoju oraz walcowanie terenu boiska, dz. nr 311/112, 566/112, 531/112 obręb ewid. Pokój

 

w ramach realizacji zadania dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Strefa aktywnego wypoczynku na Stobrawskim Zielonym Szlaku” w Pokoju przy ul. Wolności.

 

 

Zawiadamiam że ww. postępowanie w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie:

 

Oferty, które wpłynęły do Zamawiającego przewyższają kwotę, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

 

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy Pokój w poźniejszym terminie.                                                                              

Zarząd

Jadwiga Sowa  Edward Kania

wiceprezes        prezes

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 14-06-2018 14:38

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 13-08-2018 09:46
Przewiń do góry