RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja o przyznanym dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

GMINA POKÓJ PODAJE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ WYKAZ SZKÓŁ, KTÓRYM ZOSTAŁO UDZIELONE WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH REALIZACJI PRIORYTETU 3 „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA” DOTYCZĄCEGO WSPIERANIA W LATACH 2016 – 2020 ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY ORAZ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM IM. JAKUBA KANI W DOMARADZU, DOMARADZ 3,

DOTACJA CELOWA UDZIELONA PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO – 4 000,00 ZŁ
WŁASNE ŚRODKI FINANSOWE ORGANU PROWADZĄCEGO – 1 000,00 ZŁ

2. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W POKOJU, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W POKOJU, UL. 1 MAJA 15,

DOTACJA CELOWA UDZIELONA PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO  - 4 000,00 ZŁ
WŁASNE ŚRODKI FINANSOWE ORGANU PROWADZĄCEGO – 1 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ POWIERZONEGO ZADANIA WYNOSI – 10 000,00 ZŁ