Park w Pokoju
GALERIA

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

                                                                                          

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Projekt pn. „Gawęda o Paryżu” realizowany w ramach projektu grantowego pod nazwą „Promocja obszaru LGD”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Nazwa Projektu/operacji: Gawęda o Paryżu

Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8, realizuje projekt „Gawęda o Paryżu”dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu utworzone zostało miejsce dla mieszkańców i turystów w miejscowości Paryż, gdzie odbywają się cykliczne spotkania w ramach, których można zapoznać się z historią, kulturą i tradycją miejscowości Paryża.

Realizacja projektu: 05.2018-08.2018

Cel zadania: Promocja obszaru poprzez montaż altany z tablicami

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba osób uzyskujących wiedzę o obszarze LGD dzięki udostępnionym materiałom i działaniom promocyjnym:30; Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby turystyczne:1; Liczba projektów skierowanych do turystów:1

Wartość projektu: 10 210,00 zł

Wartość dofinansowania : 9733,00zł


INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU: DOCGawęda o Paryżu.doc (71,50KB)
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zadanie pt. „Gawęda o Paryżu”, realizowane w ramach projektu grantowego pod nazwą „Promocja obszaru LGD”, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Zapytania ofertowe w ramach realizacji projektu pt."Gawęda o Paryżu"


Zapytanie ofertowe:DOCZapytanie-ofertowe.doc (75,00KB)

Wzór formularza ofertowego:DOCFormularz ofertowy.doc (74,50KB)

Wzór umowy:DOCWzór umowy.doc (82,00KB)
 


Informacja: DOCInformacja o wyborze Wykonawcy.doc (70,00KB)
 

Opublikował(a): Agnieszka Hadamik
Data publikacji:
 11-05-2018 12:24

Modyfikował(a): Agnieszka Hadamik
Data modyfikacji:
 06-07-2018 11:08
Przewiń do góry