RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Kolejne nabory wniosków w RLGD „Opolszczyzna” w dniach 7 - 18 maja br.

Szanowni Państwo,
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, potwierdzamy, że w dniach 7 - 18 maja br. prowadzić będziemy kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna". Odpowiednie ogłoszenia o naborze pojawią się na naszej stronie internetowej w dn. 23 kwietnia br.

Ogłosimy m.in. po raz kolejny nabór na Przedsięwzięcie 1.2.2 - Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego, gdzie do wydania mamy 709 945,00 zł.

Jest to jedyne Przedsięwzięcie w naszej LSR, do którego aplikować mogą przedsiębiorcy (nie rybacy). Szczególnie chętnie widzielibyśmy tutaj utworzenie lub rozwój  restauracji, punktów gastronomicznych itp., które prowadziłyby lub już prowadzą sprzedaż potraw z lokalnych ryb (rozwój sektora rybackiego nastąpiłby pośrednio poprzez zwieszoną sprzedaż lokalnych ryb do tych punktów gastronomicznych).

Można ubiegać się o max. 300 000,00zł dofinansowania, co stanowić może max. 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest utworzenie lub utrzymanie miejsca pracy (może to być umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło na min. pół etatu lub co najmniej 20 godzin tygodniowo przez min. 3 m-ce w roku przez 3 kolejne lata) lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Ponieważ dotychczas to Przedsięwzięcie nie cieszyło się dużym zainteresowaniem, prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji wśród potencjalnie zainteresowanych wnioskodawców z Państwa Gminy.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać z biurze RLGD "Opolszczyzna" (ul. Zajączka 7/1 w Opolu, tel. 535 797 544, e-mail: projekty@lgropolszczyzna.pl)