Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

                                                             

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Projekt pn. „Wiejska Akademia umiejętności na Stobrawskim Zielonym Szlaku” realizowany w ramach projektu grantowego Oferty spędzania wolnego czasu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nazwa Projektu/operacji: Wiejska Akademia umiejętności na Stobrawskim Zielonym Szlaku”

 Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8, realizuje projekt „Wiejska Akademia umiejętności na Stobrawskim Zielonym Szlaku” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu odbywają się warsztaty, które mają charakter zarówno artystyczny jak i edukacyjny. Akademia skupia osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież, które odkrywają w malarstwie i rysunku oraz ceramice swoja pasję i przyjemność tworzenia.

Realizacja projektu: 04.2018-07.2018

Cel zadania: Zorganizowanie czasu wolnego dla osób wykluczonych poprzez realizację warsztatów artystycznych

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba ofert spędzania wolnego czasu:1;Liczba seniorów lub dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu:5; Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu:5

Wartość dofinansowania: 6070,00 zł.

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU:
 

Zapytania ofertowe w ramach realizacji projektu pt."Wiejska Akademia Umiejętności na Stobrawskim Zielonym Szlaku"


Zapytanie ofertowe na warsztaty plastyczne malarskie/rysunek

Zapytanie ofertowe:DOCZapytanie ofertowe Malarstwo-rysunek Stowarzyszenie Pokój.doc (76,50KB)

Formularz ofertowy:DOCFormularz ofertowy wzór malarstwo-rysunek.doc (72,50KB)

Wzór umowy:DOCWzór umowy.doc (83,00KB)
 


Zapytanie ofertowe na warsztaty ceramiczne/rzeźbiarskie

Zapytanie ofertowe:DOCZapytanie ofertowe Ceramika-rzeźbiarstwo Stowarzyszenie Pokój.doc (76,50KB)

Formularz ofertowy:DOCFormularz ofertowy wzór ceramik-rzeźbiarstwo.doc (72,50KB)

Wzór umowy:DOCWzór umowy.doc (83,00KB)
 


Informacja: DOCInformacja o wyborze Oferentów.doc (73,00KB)
 


REKRUTACJA DO PROJEKTU

Informacja o rekrutacji:JPEGInformacja.jpeg (254,33KB)

Regulamin rekrutacji:DOCRegulami rekrutacji.doc (70,50KB)
 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

 

 

 


Przewiń do góry