Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

                                                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zadanie pt. „ Akademia ruchu dla każdego” realizowane w ramach projektu grantowego Oferty spędzania wolnego czasu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nazwa Projektu/operacji: Akademia ruchu dla każdego
Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8, realizuje projekt „Akademia Ruchu Dla Każdego”dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.W ramach projektu realizowane są innowacyjne zajęcia kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych w tym spotkania sportowe rożnego rodzaju (aerobik, zumba, joga) oraz zajęcia animacyjno- ruchowe dla dzieci oraz warsztaty manualne z Robotyki.

Realizacja projektu: 04.2018-09.2018

Cel zadania: Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu ukierunkowanej na innowacje w tym promocje oraz zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego stylu życia.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:Liczba ofert spędzania wolnego czasu:1 ; Liczba seniorów lub dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu:5; Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestniczących w rożnych formach spędzania wolnego czasu :10; Liczba osób uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu związanych z aktywnością fizyczną:15

Wartość dofinansowania : 9729,84zł

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU: DOCAkademia ruchu.doc (72,00KB)

IEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".


Zadanie pt. „ Akademia ruchu dla każdego” realizowane w ramach projektu grantowego Oferty spędzania wolnego czasu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zapytania ofertowe w ramach realizacji projektu pt. "Akademia ruchu dla każdego"


Zapytanie ofertowe na zajęcia sportowe (zumba, joga, aerobik)

Zapytanie:DOCZapytanie ofertowe Stowarzyszenie Pokój OPP-2.doc (75,50KB)

Formularz ofertowy:DOCFormularz ofertowy wzór zajęcia sportowe.doc (74,00KB)

Wzór umowy:DOCWzór umowy.doc (83,00KB)
 


Zapytanie ofertowe na zajęcia animacyjno - ruchowe dla dzieci

Zapytanie:DOCAnimator Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Pokój OPP-2.doc (80,50KB)

Formularz ofertowy:DOCFormularz ofertowy wzór.doc (74,00KB)

Wzór umowy:DOCWzór umowy.doc (83,00KB)


Zapytanie ofertowe na zajęcia Robotyki

Zapytanie:DOCRobotyka Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Pokój OPP-2.doc (77,50KB)

Formularz ofertowy:DOCFormularz ofertowy wzór Robotyka.doc (74,00KB)

Wzór umowy:DOCWzór umowy.doc (83,00KB)
 


Informacja: DOCInformacja o wyborze Oferentów.doc (75,00KB)


REKRUTACJA DO PROJEKTU

Informacja:DOCXInformacja o rekrutacji do projektu.docx (82,08KB)

Regulamin rekrutacji:DOCRegulami rekrutacji.doc (69,50KB)

Dokumenty rekrutacyjne:
Załącznik nr 1:DOCZałącznik nr 1-Zgoda na udział w Projekcie.doc (64,50KB)
Załącznik nr 2:DOCZałącznik nr 2- Oświadczenie o przetwarzaniu danych.doc (64,50KB)
Załącznik nr 3:DOCZałącznik nr 3-Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.doc (62,00KB)
Załącznik nr 4:DOCZałącznik nr 4-Kwestionariusz osobowy uczestnika.doc (70,00KB)
 

Opublikował(a): Agnieszka Hadamik
Data publikacji:
 17-04-2018 13:26

Modyfikował(a): Agnieszka Hadamik
Data modyfikacji:
 06-07-2018 11:20
Przewiń do góry