Park w Pokoju
GALERIA

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NAMYSŁOWIE
ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
tel./fax 77 419 04 80, 77 419 04 81,  77 419 04 90, 77 419 04 91,
e-mail: psse.namyslow@pis.gov.pl. http://pssenamyslow.pis.gov.pl/


Namysłów, 10.04.2018 r.

HK.43260.4.22.2018.RU

Zgodnie z § 21.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

- na podstawie raportów z badań wody nr 101/W/N/OK/18 i 102/W/N/OK/18 z dnia 19.03.2018 r., pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 13.03.2018 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody, z wodociągu publicznego w Siedlicach w Stacji Uzdatniania Wody i w Szkole Podstawowej w Domaradzu,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

  1. PDFSprawozdania z badań wody nr 101/W/N/OK/18 i 102/W/N/OK/18 z dnia 19.03.2018 r. - wp. Siedlice.pdf (352,07KB)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNEGO 
W NAMYSŁOWIE         
lek. med. Bożena Korczowska–
-Kułakowska              

skan informacji: PDFSprawozdania z badań wody nr 101/W/N/OK/18 i 102/W/N/OK/18 z dnia 19.03.2018 r. - wp. Siedlice.pdf (352,07KB)

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 13-04-2018 10:08

Przewiń do góry