RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

LISTA RANKINGOWA NABORU PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” - nabór prowadzony od 14.03.2018 do

logo góra www.jpeg

logo dół www.jpeg