Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Zapraszamy do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci, który przebiegnie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi i upowszechnianie wiedzy o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym KRUS organizuje od 2011 roku Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem Bezpiecznie na wsi.

Tegoroczna edycja Konkursu ogłoszona jest pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat,  rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach:

  • I grupa wiekowa – klasy 0-III szkoły podstawowej
  • II grupa wiekowa – klasy IV-VII szkoły podstawowej

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom- upadkom osób.

Konkurs przebiega w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

Etap powiatowy konkursu będzie przebiegał w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu oraz poszczególnych Placówkach Terenowych KRUS. Komisje powołane przez Dyrektora OR wybiorą po trzy prace konkursowe w każdej grupie wiekowej oraz ewentualne wyróżnienia i przekażą je do Komisji Wojewódzkiej Konkursu. Wszyscy laureaci powiatowego etapu konkursu zostaną nagrodzeni podczas uroczystości podsumowującej I etap konkursu.

Etap wojewódzki konkursu będzie przebiegał w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu. Wojewódzka Komisja powołana przez Dyrektora OR wybierze trzy najlepsze prace z obu grup wiekowych. Podsumowanie Konkursu na etapie wojewódzkim odbędzie się w Sali im. Lecha Kaczyńskiego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, gdzie nastąpi uroczyste wręczenie nagród. W uroczystości wezmą udział laureaci wraz z rodzicami i opiekunami, nauczyciele, członkowie komisji konkursowej, przedstawiciele KRUS, współorganizatorzy oraz inni zaproszeni goście.

Prace wybrane przez Komisję Wojewódzką zostaną przekazane do Komisji Centralnej w Centrali KRUS – trzy najlepsze prace z obu grup wiekowych.

Prace plastyczne należy przesyłać lub przekazywać do Oddziału Regionalnego lub Placówek Terenowych KRUS do dnia 06.04.2018 r.

Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie : www.krus.gov.pl.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 06-03-2018 10:25

Przewiń do góry