RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Pokój z 27.02.2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2018 rok

Zarządzenie nr 14/2018

Wójta Gminy Pokój

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2018 r.

 

            Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) oraz §12 i 13 uchwały nr IV/46/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu określającego warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Pokój (Dz.Urz.Woj.Op. nr 50 poz.644) zarządzam, co następuje:

 

§1

Przyznać dotację w wysokości 21 600 zł Klubowi Sportowemu „Orzeł” Pokój Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

§2

Przyznać dotację w wysokości 16 000 zł Klubowi Szachowemu Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

§3

Przyznać dotację w wysokości 6 000 zł Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Koło w Pokoju, ul. 1 Maja 24  46-034 Pokój.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój