Park w Pokoju
GALERIA

Pokój, dnia 14 lutego 2018 r.

OR.II.0002.35.2018

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

21  lutego 2018 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2018 rok
 2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2018 r.
 3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2018 rok
 4. przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie gminy Pokój
 5. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2018-2020
 6. wystąpienia Gminy Pokój z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Pokój sp. z o.o. z siedzibą w Pokoju oraz z Krajowego Funduszu Rozwoju Samorządowa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 7. zmiany budżetu gminy na 2018 rok
 8. wieloletniej prognozy finansowej
 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 14-02-2018 12:23

Przewiń do góry