Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Własny-biznes-plakat.jpeg


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie MKS „Suples” w Krapkowicach jest realizatorem projektu „Własny biznes lepsza przyszłość !” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja 120 Uczestników Projektu w celu zwiększenia aktywności zawodowej grup defaworyzowanych poprzez zwiększenie liczby prowadzących własną działalność gospodarczą, spośród mieszkańców woj. opolskiego, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz szkolno-doradczego. Projekt jest skierowany do osób pozostających bez pracy (w tym: bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, a głównie do osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Projekt jest realizowany w okresie od XI.2017-VI.2019 roku.

Projekt Własny biznes lepsza przyszłość !”skierowany jest do osób, które:

  • zamieszkują teren woj. Opolskiego a przede wszystkim z gmin Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Domaszowice, Wołczyn, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Lubsza, Branice,
  • ukończyły 30 rok życia,
  • posiadają status bezrobotnego,
  • są zagrożone wykluczeniem społecznym,     
  • posiadają niskie kwalifikację zawodowe,
  • chcą założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu ”Własny biznes lepsza przyszłość !” oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowe, które umożliwi uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 24 tys. zł,
  • bezzwrotne wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do 1000 zł przez okres od 6 – 12 miesięcy,
  • wsparcie doradcze przez cały okres trwania projektu.

Projekt pozwoli na uzyskanie nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym.  
Projekt trwa 20 miesięcy i udział w nim jest całkowicie bezpłatny !

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozesłanie informacji o Projekcie wraz z plakatem, jak również informowanie swoich beneficjentów o realizowanym projekcie. Wyrażamy chęć, przeprowadzenia spotkania informacyjnego dla osób potencjalnie zainteresowanych projektem.

Rekrutacja do projektu Własny biznes lepsza przyszłość !” potrwa do 31 maja 2018 roku.
 

Z wyrazami szacunku

Patrycja Wedler   

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 19-01-2018 13:24

Przewiń do góry