Park w Pokoju
GALERIA

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NAMYSŁOWIE
ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
tel./fax 77 419 04 80, 77 419 04 81,  77 419 04 90, 77 419 04 91,
e-mail: psse.namyslow@pis.gov.pl. http://pssenamyslow.pis.gov.pl/


Namysłów, 09.01.2018 r.

HK.43260.4.2.2018.RU

Zgodnie z § 17.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

- na podstawie raportów z badań wody nr 25501/LB/2017 z dnia 13.12.2017 r., pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 29.11.2017 r. z wodociągu publicznego w Siedlicach w Stacji Uzdatniania Wody w Siedlicach, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

  1. Raport z badań wody nr 25501/LB/2017 z dnia 13.12.2017 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNEGO 
W NAMYSŁOWIE         
lek. med. Bożena Korczowska–
-Kułakowska              

skan informacji: PDFSiedlice.pdf (218,21KB)


Namysłów, 09.01.2018 r.

HK.43260.4.2.2018.RU

Zgodnie z § 17.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

- na podstawie raportów z badań wody nr 25557/LB/2017 z dnia 21.12.2017 r., pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 05.12.2017 r. z wodociągu publicznego w Siedlicach w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

  1. Raport z badań wody nr 25557/LB/2017 z dnia 21.12.2017 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNEGO 
W NAMYSŁOWIE         
lek. med. Bożena Korczowska–
-Kułakowska              

skan informacji: PDFSiedlice II.pdf (218,38KB)

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 16-01-2018 14:41

Przewiń do góry