RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

"MODERNIZACJA TERENÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI KROGULNA"

                                    

   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krogulna realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą “Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Krogulna"

Cel operacji: Umożliwienie wypoczynku i rekreacji mieszkańcom wsi Krogulna oraz mieszkańcom obszaru LGD poprzez modernizację terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Krogulna.

Efekty/wskaźniki operacji: liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1 , Liczba projektów, w których zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i zmianom klimatu: 1

Wartość operacji: 97 479,96 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 77 983,07 zł