RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DLA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY

3 grudnia 2017 roku w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu odbyła się uroczysta gala, na której wręczono nagrody marszałka województwa opolskiego dla animatorów i twórców kultury. W uroczystości uczestniczyli wicemarszałek Stanisław Rakoczy, wicewojewoda opolska Wioletta Porowska, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Opolskiego Hubert Kołodziej, laureaci, wyróżnieni oraz zaproszeni goście. Gminę Pokój reprezentowała pani wójt Barbara Zając oraz pani Aleksandra Łukaszczyk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, która zgłosiła kandydata do nagrody. Kapituła przyznała jedną nagrodę specjalną za całokształt twórczości, 10 nagród regulaminowych i 10 wyróżnień. Wśród laureatów znalazła pani Elżbieta Gosławska z Pokoju. Zaszczytną nagrodę otrzymała za promowanie dziedzictwa kulturowego Pokoju. Pani Elżbieta jest współautorem kilku publikacji, autorem wielu artykułów o historii naszej miejscowości w prasie o zasięgu lokalnym, powiatowym i wojewódzkim, współautorem wystaw przedstawiających dzieje Pokoju. Prowadzi prelekcje dla mieszkańców Opola, gminy Pokój i powiatu namysłowskiego. Współpracuje z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Kołem Emerytów i Rencistów w Pokoju, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju i Gminną Biblioteką Publiczną w Pokoju. Wygłasza także prelekcje na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Namysłowie. Dzięki jej działalności popularyzatorskiej w Radiu Opole i TVP Opole Pokój jest coraz lepiej znany w województwie opolskim i jego dziedzictwo kulturowe budzi coraz szersze zainteresowanie.