RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Spotkanie z Jedwabnym szlakiem w Pokoju

15 listopada 2017 roku Publiczne Gimnazjum w Pokoju oraz Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego zorganizowali spotkania dla młodzieży oraz dorosłych pt. Od Ferdinanda von Richthofena po technologie kosmiczne. Wiek badań archeologicznych nad Szlakami Jedwabnymi. W tym samym dniu odbyły się dwie prelekcje. W pierwszej uczestniczyli uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pokoju, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie, Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, Szkoły Podstawowej w Pokoju oraz Szkoły Podstawowej w Domaradzu. Wieczorem na prelekcję przyszli mieszkańcy gminy Pokój oraz osoby zainteresowane historią naszej miejscowości. Podczas obu spotkań Elżbieta Gosławska, nauczycielka Publicznego Gimnazjum w Pokoju, przedstawiła sylwetkę Ferdinanda von Richthofena, geografa urodzonego w Pokoju, a następnie swoje badania i osiągnięcia naukowe zaprezentowali pracownicy naukowi Uniwersytetu A. Mickiewicza z Poznania. O wykopaliskach na Jedwabnym szlaku, własnych odkryciach, historii badań naukowych na terenach dzisiejszych Chin, Laosu i Birmy, zadaniach i roli archeologii we współczesnym świecie opowiadali dr Kasper Hanus, dr Martyna Andrzejak oraz dr Zuzanna Kowalczyk. Stowarzyszenie Pokój OPP chce nawiązać bliższą współpracę z archeologami poznańskimi, która może zaowocuje lepszą rozpoznawalnością Pokoju w kraju i zagranicą, jako miejscowości związanej z wielkim geografem i geologiem, odkrywcą Chin i ojcem współczesnej geomorfologii.

Elżbieta Gosławska