Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NAMYSŁOWIE
ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
tel./fax 77 419 04 80, 77 419 04 81,  77 419 04 90, 77 419 04 91,
e-mail: psse.namyslow@pis.gov.pl. http://pssenamyslow.pis.gov.pl/


Namysłów, 20.10.2017 r.

HK.43260.4.70.2017.RU

Zgodnie z § 17.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

- na podstawie raportów z badań wody nr 19756/LB/2017 z dnia 12.10.2017 r., pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 27.09.2017 r. z wodociągu publicznego w Siedlicach w Ochotniczym Hufcu Pracy w Dąbrówce Dolnej, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

  1. Raport z badań wody nr 19756/LB/2017 z dnia 12.10.2017 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNEGO 
W NAMYSŁOWIE         
lek. med. Bożena Korczowska–
-Kułakowska              


skan informacji: PDFwp. Siedlice.pdf (217,46KB)

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 03-11-2017 10:51

Przewiń do góry