RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja dotycząca uzyskanego przez Gminę Pokój dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój w roku 2017

Wójt Gminy Pokój informuje, że w 2017 r. unieszkodliwiono z terenu gminy Pokój 9, 515 Mg, t.j. 634,42 m2 wyrobów zawierających azbest w ramach dofinansowania zadania realizowanego pn. ”Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój-VIII nabór” na co uzyskano dotację:

  • z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opolu w kwocie: 3420,40 zł,
  • środki własne  zadania Gminy Pokój wyniosły: 804,61 zł

Azbest unieszkodliwiono z 5 posesji.

Baner Gospodarka Odpadami w Gminie Pokój

Baner-Gmina-Pokoj-Poprawny.png

logo_weber_2013_małe.jpeg

Bioróżnorodne opolskie.jpeg

Link do podstrony Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Link do podstrony Opolska Karta Rodziny i Seniora na stronie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim ssd.opolskie.pl

baner_eUrzad.jpeg

baner_inwestycje.jpeg